ปัจจุบัน นอกจากบริษัทสกรีนสยาม รับสกรีนผลิตภัณฑ์ในระบบซิลค์สกรีน (Silk Screen ) บนบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเรียบ  ทรงกลม  หรือทรงโค้ง แล้วนั้น  บริษัทฯ ยังได้ขยายความสามารถทางด้านการพิมพ์ไปสู่ระบบ แพดปริ้นติ้ง      ( PAD PRINTING ), ฮีททรานส์เฟอร์ ( HEAT TRANSFER ) และ

ฮอตแสตมป์ ( HOT STAMP ) ด้วย นอกจากนี้หมึกพิมพ์ที่ใช้ยังมีทั้งหมึกพิมพ์ Solvent Base และหมึกพิมพ์ UV Base ด้วย

ด้วยเครื่องจักรที่มีมากกว่า 90 เครื่อง ทั้งแบบ Semi-automatic และแบบ Automatic ซึ่งทำให้สามารถรองรับงานที่มีมากมายหลายประเภท

        ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รักษาความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นที่มีต่อลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามเวลาที่นัดหมาย โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมรถบรรทุกทั้งขนาดเล็กและใหญ่ไว้คอยบริการลูกค้าตามที่ต้องการ

จากประสบการณ์กว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้ผลิตงานคุณภาพซึ่งปรากฏบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายประเภท

ผลิตภัณฑ์ Premium ของบริษัทที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติกของใช้เด็ก  ผลิตภัณฑ์พลาสติกของใช้อุปโภค บริโภค ต่างๆ บรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิเช่น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก แก้วพลาสติก เครื่องสำอางค์ กระปุกครีมพลาสติก ขวดแชมพูพลาสติก หลอดลิปสตก ชิ้นส่วนรถยนต์พลาสติก ของเล่น ปากกา  ขวดบรรจุยาพลาสติก  และอื่นๆอีกมากมาย

บริษัท สกรีนสยาม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน ( Silk Screen )บนพื้นผิวบรรจุภัณฑ์พลาสติคทุกชนิดและทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ของการดำเนินการ บริษัท สกรีนสยาม จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบสกรีนประเภทอื่นๆ เรื่อยมา จนปัจจุบันสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตมากขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ พลาสติก

CREEN
IAM.co.th
CREEN
IAM.co.thindex.html
Sindex.html

HOME    |    OUR SERVICE    |    OUR PRODUCTS    |    WHO WE ARE    |    WORK WITH US    |    CONTACT US